Tuotteet

Toimintamme keskeinen periaate on tuottaa asiakkaittemme liiketoiminnasta lähteviä ICT-palveluja, joiden avulla organisaation osaamista voidaan jalostaa ja kehittää.
Tietotekniikan tarjoamien työkalujen ja palvelujen hallinta nostaa pidemmällä aikavälillä työn tuottavuutta ja kasvattaa työtyytyväisyyttä.

Uskomme asiakkaittemme olevan oman liiketoimintansa ehdottomia asiantuntijoita.
Omat kouluttajamme taas ovat IT-alan huippuosaajia sekä teknologian että opetustaitojen osalta. Koulutussuunnitelijoidemme tehtävänä on yhdistää oma ja asiakkaidemme osaaminen liike- tai palvelutoimintaa tehostavaksi kokonaisuudeksi.

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille heidän tarpeittensa mukaan räätälöityja ja sovitettuja koulutuskokonaisuuksia alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä.

Perinteisten tietokoneiden rinnalle on tullut ja on tulossa monenlaisia uusia laitteita ja toimintamalleja, jotka saattavat olla ensin alkuun hyvinkin vieraita käyttäjilleen. Ne voivat kuitenkin lisätä työn tuottavuutta ja mielekkyyttä merkittävästi, kunhan niiden käytön on oppinut ja sisäistänyt niiden tarjoamat mahdollisuudet.
Esimerkkinä tällaisista kasvavista toiminta-alueista ovat mm: mobiilitietokoneet, älypuhelimet ja nettipäätteet (tabletit) sekä erityisesti webissä tapahtuva työskentely näiden laitteiden avulla.

Koulutamme mm.
tekstinkäsittelyä: MS-Word, OO.o-Writer
taulukkolaskentaa: MS- Excel, OO.o-Calc
esitysgrafiikkaa: PowerPoint, Impress
sähköposti: MS-Outlook, Thunderbird
internet-selain: Internet Explorer, Firefox
kuvankäsittelyä: PaintShop Pro, Gimp
tietoturva
tietosuoja
työryhmäohjelmistot: Lotus Notes/Domino ja Echange/Outlook