Henkilöstökoulutus

Järjestämme tietotekniikkaan liittyvää koulutusta sovellusten käytöstä syvällistä asiantuntijuutta edellyttäviin palvelin- ja tietoliikennejärjestelmien suunnittelutehtäviin. Koulutusta järjestämme sekä omissa koulutustiloissamme että asiakkaittemme tiloissa.
Koulutuksiimme sisältyvät osaamis- ja tarvekartoitus, koulutuksen räätälöinti asiakkaan tarpeita vastaavaksi sekä koulutuksen vaikutuksen arviointi koulutuksen jälkeen.
Keskeisiä sovelluskoulutusalueitamme ovat:
Microsoft Office -ohjelmistot
OpenOffice-ohjelmat
Tieturvakoulutukset
tietosuojakoulutukset

Erityisosaamista vaativaa koulutusta järjestämme seuraavista aiheista:
Lotus Dominoon pohjautuvat sovelluspalvelut
Tietoturvasuunnittelu ja testaus
IP-verkot

Päättäjille suunnattu koulutus
Palvelin- ja tietoliikennejärjestelmien hankinta
Tietoturvallisuuden kehittäminen